โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 19508341,784240
อนุบาล 21,7541,6063,360396
อนุบาล 31,8941,7663,660404
ระดับปฐมวัย4,5984,2068,8041,040
ประถมศึกษาปีที่ 11,9841,9163,900420
ประถมศึกษาปีที่ 22,1081,8283,936412
ประถมศึกษาปีที่ 32,2441,9804,224418
ประถมศึกษาปีที่ 42,2922,0804,372418
ประถมศึกษาปีที่ 52,4882,2804,768422
ประถมศึกษาปีที่ 62,5722,4004,972424
ระดับประถมศึกษา13,68812,48426,1722,514
มัธยมศึกษาปีที่ 17926421,43498
มัธยมศึกษาปีที่ 28165801,39698
มัธยมศึกษาปีที่ 37765581,334100
มัธยมศีกษาตอนต้น2,3841,7804,164296
รวมทั้งสิ้น----


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
400200010503951040050395 ประเสริฐแก้วอุทิศ แคนเหนือบ้านไผ่เมืองไผ่ 11113110134312151151111181171786----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200020503721040050372 ไตรคามประชาสรรค์ แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --131121252141151161171161181966141101211453--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200030503741040050374 บ้านแคนเหนือ แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 717191233517191111111111546----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200040503751040050375 โคกโกโคกกลาง แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --111201312131201151191101211986111101111323--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200050503761040050376 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200060503781040050378 บ้านหนองเจ้าเมือง แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --11112221--31214121135----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200070503911040050391 บ้านไผ่ประถมศึกษา ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ 402612833184714451104116415741584140482525----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200080503941040050394 บ้านหนองลุมพุก ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ 519111125316110112112113181716----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200090503961040050396 วัดจันทร์ประสิทธิ์ ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ 101151111363101151201181101191926----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200100503841040050384 บ้านศิลานาโพธิ์ ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --6112118216117112120191191936----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200110503861040050386 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ 2110191213414141817171346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200120504091040050409 บ้านทางพาดหนองแวงโอง ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ 41516115321511011315151406----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200130504151040050415 บ้านหนองแวงไร่ ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --714111241719112181151556----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200140504161040050416 บ้านเก่าน้อย ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ 115141103717181216181386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200150504101040050410 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 1311811714831512012712612112211316281251201733--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200160504111040050411 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --1411112522211511611512212111116211201151563--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200170504121040050412 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 8131311434161----4121164----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200180504131040050413 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 71617120361918181141121576----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200190503891040050389 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ 11191812832011011315191191766131231291653--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200200503921040050392 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ 1711312415431012812012513012611396----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200210503931040050393 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ 711611413731811511312612312511206311361142814--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200220504171040050417 บ้านขามเรียน เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 811013121371318181121121506----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200230504181040050418 บ้านชีกกค้อ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 714151163415121812131246----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200240504191040050419 บ้านดู่ใหญ่ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11112115138322116191131101101806181171161513--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200250504201040050420 บ้านเมืองเพีย เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 1516110131313110112110112171646151111151413--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200260504211040050421 บ้านละว้า เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2312112016431511611812311912211136271191111573--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200270504221040050422 บ้านหนองนางขวัญ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --11112211--31--112174----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200280503821040050382 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --811111926181417110171426----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200290503851040050385 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --711912621612311612112111911166231131251613--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200300503971040050397 บ้านกุดเชือก บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --11191202161101161211201141976----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200310503981040050398 บ้านขามป้อม บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13111181323111101191101131201836161181151493--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200320504011040050401 บ้านลาน บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --11110121217110191171161201896----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200330504081040050408 บ้านสร้างเอี่ยน ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --5161112618161216191376----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200340504051040050405 บ้านหนองตับเต่า ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6191131283131161191101121231936----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200350504071040050407 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ----212121--2121111185----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200360503991040050399 บ้านป่าปอ ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --1511312824191161181141261876101131111343--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200370504001040050400 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --------11--1111212175----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200380504031040050403 บ้านเสือเฒ่า ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8112191293917117111119112175612181101303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200390504041040050404 บ้านหนองดู่ดอนเปือย ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 217141133711118171181131646----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200400503831040050383 บ้านภูเหล็ก ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --2912815723222512912714423821959331291301923--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200410503871040050387 บ้านหนองหญ้าปล้อง ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --4161102615151415161316----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200420504141040050414 บ้านหนองรูแข้ ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --8119127215113112115113181766----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200430503731040050373 ไตรมิตรประชาบำรุง หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 31611412339191121111151191756----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200440503771040050377 เก่านาโนมีวิทยา หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --415192515161413131266----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200450503901040050390 จตุรมิตรบ้านไผ่ ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ 10181111939151319131121416----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200460503791040050379 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 619161213101918151111141576----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200470503801040050380 บ้านหนองน้ำใส หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 111151111373121141151131111251906----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200480504231040050423 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า หัวหนองบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --517112261311218191101486----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200490504241040050424 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว หัวหนองบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --41418241213111--51155----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200500504061040050406 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ 916111126312113115151111101666----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200510503881040050388 บ้านหินตั้งโคกก่อง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ --1211312521511015114181201726----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200520504021040050402 บ้านสว่าง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ --519114212181916171141566----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200530503811040050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ 61341241643282412342362392362214128636136632139--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200540504681040050468 บ้านโกน้อย ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 717121163413151--1161195----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200550504691040050469 บ้านวังผือ-ขามป้อม ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7120119146322112117181181191966281201201683--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200560504701040050470 บ้านส้มป่อย ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 71121512431311112211312511611006----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200570504711040050471 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 215141113311111113191186----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200580504721040050472 บ้านหินฮาวลำวังชู ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11--2132414131313171246----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200590504731040050473 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10122122154321214219212232231212912181161211553--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200600504741040050474 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 1312811715832412213412113812811676----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200610504781040050478 บ้านโนนสว่าง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง 31114183311161414131216----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200620504791040050479 บ้านวังม่วง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --1311813122211411111311611419061114181233--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200630504801040050480 บ้านโสกนาค วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --14151192716112161817146641111163--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200640504811040050481 บ้านห้วยโป่ง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --111122113121412131156----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200650504821040050482 บ้านห้วยแร่ วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --201231432201211121161291121110691261131483--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200660504771040050477 บ้านวังหินเก่าค้อ สระแก้วเปือยน้อยวังม่วง 1111113391131101211131191856----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200670504751040050475 บ้านนาเสียวโคกสว่าง สระแก้วเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --------112151613141216----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200680504761040050476 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สระแก้วเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --------113151316141226----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200690506471040050647 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 15121133269436233224240250247223012----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200700506481040050648 บ้านโจด กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --811412221418112112112115173615118171403--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200710506501040050650 บ้านหนองขามบ่อหิน กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 11213163412111516161246----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200720506511040050651 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 415141133--5131212131155----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200730506521040050652 บ้านหนองม่วงหลุบคา กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 616113125310113111151111121626111191121423--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200740506531040050653 บ้านขุมดิน กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 51819122391101101101111121626----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200750506541040050654 บ้านเขวา กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --311142114141215141206----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200760506551040050655 บ้านบัว กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 11313173512171317151296----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200790506591040050659 กุดขอนแก่นท่าเกษม คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --114152513161716191366----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200800506601040050660 บ้านคำแคน คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --61911524131915118171466----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200810506611040050661 บ้านคำโซ่ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน 91311112339151511218113152621511183--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200820506621040050662 บ้านคำน้อย คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --111611729181718161111496----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200830506631040050663 บ้านคำปากดาว คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --21121142719191151141141686----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200840506641040050664 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --717114261614151131121466----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200850506651040050665 บ้านป่าดู่ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --91411325161413151121356----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200860506661040050666 บ้านห้วยแล้ง คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --1116117271311415171141506----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200870506691040050669 บ้านหนองขามวิทยา คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --214162516141315161296----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200880506821040050682 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 91618123311181151141121716768161161303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200890506831040050683 บ้านท่าสวรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --8131112131611311118171586----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200900506841040050684 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 9113110132310122171191231131946----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200910506851040050685 บ้านโนนเค็ง ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 8151171303121121111111221131816----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200920506861040050686 บ้านโนนตุ่นศึกษา ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200930506871040050687 บ้านไส้ไก่ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 7151912135181811015161426----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200940506881040050688 บ้านหัวนา ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 4110151193819171111101121576----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200950506701040050670 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 41611012035151316181111386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200960506711040050671 หนองบัวเย็น นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 1019191283818171101101101536----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200970506721040050672 เหล่าใหญ่วิทยา นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 81141111333517112113171101546----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200980506731040050673 สวัสดี นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 81191181453161201181191141261113623181201513--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200990506581040050658 หัวห้วยหัวฝาย นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 313171133817181712181406----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201000506771040050677 บัวเหลือง นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --8161142416141615181336----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201010506671040050667 บ้านขามป้อมดอนยูง นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 314131103317141412121226----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201020506681040050668 บ้านนาข่า นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 513121103312161715121256216141123--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201030506781040050678 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) นางามมัญจาคีรีนาข่า --61117231----516151194----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201040506741040050674 บ้านโคกสูงพิทยาคาร นางามมัญจาคีรีนางาม --131141272101131121917191606----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201050506811040050681 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น นางามมัญจาคีรีนางาม 51717119311181615161111476----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201060506751040050675 บ้านแจ้งทัพม้า นางามมัญจาคีรีนางาม 51113193515161312161276----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201070506761040050676 บ้านนางาม นางามมัญจาคีรีนางาม 1011216128311111113113113161676----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201080506791040050679 บ้านเสาเล้าหินแตก นางามมัญจาคีรีนางาม --91711623191714113191456----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201090506801040050680 บ้านหนองสองห้อง นางามมัญจาคีรีนางาม --1311112421811211912412011811116----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201100506891040050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 11511011636171914151131446218161163--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201110506901040050690 บ้านนาฮี โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 21213173314121--2121135----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201120506911040050691 บ้านโนนคุต โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --512172715131314181306----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201130506921040050692 โนนสวางวิทยาสรรค์ โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --9111120215161111816191556----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201140506931040050693 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --212142114121513141196----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201150506941040050694 โพนเพ็กพัฒนวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --6191152419151317151336----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201160506951040050695 หนองหญ้าปล้องวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 7151101223811111716191141656----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201170506961040050696 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 811411513731111012211712011819861018181263--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201180506971040050697 บ้านห้วยฮวก โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 414131113514171513111256----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201190506981040050698 บ้านกอกป่าผุวิทยา สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 7181712235112111151918150610191131323--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201200506991040050699 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 11113153--3121211121105----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201210507001040050700 ไตรมิตรศึกษา สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 31113173316171514191346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201220507011040050701 โนนเขวาประชารักษ์ สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 515161163213131516131226----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201230507021040050702 บ้านมูลตุ่น สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 4141511335131101313151296----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201240507031040050703 บ้านสวนหม่อน สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 615151163514181--5141265----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201250507041040050704 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 317121123111101101818171546----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201260506491040050649 บ้านวังแคน สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 215141113313131112131156----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201270507051040050705 บ้านแจ้ง หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน ----1111113111213111116----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201280507061040050706 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 1611711314631111811111511411218165111161223--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201290507071040050707 บ้านโนนสำนัก หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน ---1---1412111211121126----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201300507081040050708 บ้านหนองแปน หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 13116117146319114117113191131856211161131503--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201310507091040050709 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 15114114143381131161121141241876101111121333--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201320507101040050710 บ้านหนองไห หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 81101101283131171121121141161846----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201330501921040050192 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ กุดเพียขอมชนบทชนบท --23112135210191141101131101666----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201340501931040050193 บ้านกุดเพียขอมเหนือ กุดเพียขอมชนบทชนบท --------61211121----114----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201350501941040050194 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบทชนบท 611217125331413110181101386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201360501961040050196 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก กุดเพียขอมชนบทชนบท --12112124210191171141191131826----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201370502001040050200 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบทชนบท 231392432105545242254272374379336615----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201380502021040050202 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบทชนบท 111141131383141111101121101151726----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201390501951040050195 โนนพะยอมพิทยไพศาล โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --1411412821712111411712811911166201141251593--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201400501971040050197 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --916115215171618181121566----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201410501981040050198 บ้านห้วยไร่ โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --1018118210141214141101346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201430502061040050206 ร่มเย็นประชาสรรค์ โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --61131192101816181131151606----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201440502071040050207 บ้านแท่น บ้านแท่นชนบทภูระงำ --4110114261911519110161556----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201450502081040050208 บ้านโนนแดงน้อย บ้านแท่นชนบทภูระงำ --5181132215141313191266----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201460502101040050210 สระแก้วโคกกลาง บ้านแท่นชนบทภูระงำ --419113261218171121111466----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201470502121040050212 บ้านหัวนากลาง บ้านแท่นชนบทภูระงำ --213152--3131815141235----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201480502131040050213 บ้านหันแฮด บ้านแท่นชนบทภูระงำ --31--3111--1111311175----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201490502091040050209 มาบตากล้าร่มเย็น ปอแดงชนบทภูระงำ --713110231619111161101456----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201500502111040050211 บ้านหนองไฮหนองแวง ปอแดงชนบทภูระงำ --2141626131811118151416----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201510502221040050222 บ้านปอแดง ปอแดงชนบทภูระงำ --121111232121101818117114169611113131273--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201520502141040050214 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 6191121273816112191141101596----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201530502151040050215 บ้านโนนข่า วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 811018126391917114111171576191291151633--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201540502161040050216 บ้านวังแสง วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --516111221618191141111506----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201550502171040050217 บ้านหูลิงโนนศิลา วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --1511412929114161141111121666----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201560502181040050218 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 171111101383151211121111111241946----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201570502191040050219 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 1119171273111101141151181101786----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201580501991040050199 ชุมชนโนนแสนสุข ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 101611913539111110116115117178671131101303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201590502011040050201 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 9161311836110151419161406----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201600502031040050203 บ้านท่าม่วง ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 81611212635117191101121141676----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201610502041040050204 บ้านวังเวินกุดหล่ม ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 41111111263914112118110111164671181141393--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201620502201040050220 บ้านโซ่งเหล่านาดี ห้วยแกชนบทภูระงำ --519114281131101131141101686----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201630502211040050221 บ้านทุ่มห้วย ห้วยแกชนบทภูระงำ --212142414161614151296----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201640502231040050223 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ห้วยแกชนบทภูระงำ --11115126210112115114111112174661121151333--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201650502241040050224 บ้านหนองสะแบงหนองโน ห้วยแกชนบทภูระงำ --81811624111517191101366----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201660502261040050226 บ้านเหล่าเหนือ ห้วยแกชนบทภูระงำ --21113211151916161111486----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201670502251040050225 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ปอแดงชนบทภูระงำ --812110271131711318161546----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201680510091040051009 ซับแดงซำไผ่ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 11110131243171171151161181141976----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201690510101040051010 บ้านซับบอนซับเจริญ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 5131811636111151415171386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201700510111040051011 นาจานซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 1319113135313115111110112117178681161121363--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201710510121040051012 บ้านนาตับเต่า ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --4161102416121416131256----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201720510151040051015 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 21811012037111181101181131676----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201730510071040051007 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาบ้านหนองไผ่ทอง"ซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 121111131363111101141171251141916----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201740510011040051001 บ้านโสกนาดี บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 1217131223121141141201131131866----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201750509961040050996 บ้านแก้งค้อ นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --514192713171514181346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201760509971040050997 บ้านนาแพงสงแดง นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --61711325171312161111346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201770509981040050998 บ้านโนนงาม นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --211132515151512141266----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201780509991040050999 บ้านโนนทองวิทยาคม นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --315182315161212151236----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201790510001040051000 บ้านโนนสาวเอ้ นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ----11113131111111--95----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201800510021040051002 ดอนหมู นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 618119133381191171151171131896171101101373--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201810510131040051013 โนนคูณอัมพวัน บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --311142312121114151176----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201820509951040050995 ชุมชนบ้านโคก บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 81121191393131191161121171171946----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201830510141040051014 บ้านหนองทุ่มวิทยา บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --71611329161811216181496----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201840510161040051016 อุดมคงคาคีรีเขต บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2111--32114161213111176----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201850510031040051003 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 4111112127361911718113181616----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201860510041040051004 บ้านโพธิ์ไชย โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 81131131343617141418191386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201870510081040051008 สามหมอโนนทัน โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 618112126371121111171171516961414171253--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201880510051040051005 บ้านมูลนาค โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 711018125315112120161161111806719181243--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201890510061040051006 บ้านหนองหญ้ารังกา โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --614110241613113161131456----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201900510461040051046 บ้านโคกสำราญ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 71111171353161171271201151191114616171171403--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201910510471040051047 บ้านดงหนองเกี่ยว โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --511211721017161816141416----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201920510481040051048 บ้านดอนปอแดง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 316161153415121616151286----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201930510491040051049 บ้านโนนพันชาติ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 21311163--31--512121124----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201940510501040051050 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 31412193214121617161276----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201950510511040051051 บ้านป่าม่วง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ ----------21--11----32----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201960510521040051052 บ้านเล็บเงือก โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 1017110127371101121191101816669161121273--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201970510531040051053 บ้านหนองมะเขือ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 514131123112121215141166----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201980510541040051054 บ้านหนองหัวช้าง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 11--314241--2131--11104----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201990510621040051062 บ้านโนนทัน โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 13141912638181141101131131666----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202000510641040051064 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 316161153141101315181131536----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202010510651040051065 บ้านหนองขามสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 11711612431311612212011411911046----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202020510661040051066 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 4131311032512712913113213511796----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202030510551040051055 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด 615161173512171813161316----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202040510601040051060 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด 161611013238191181191151271966----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202050510631040051063 บ้านวังหว้า บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด 414113121361121161512311617868171131283--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202060510671040051067 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดบ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 10114113137311171131131201171816161151121433--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202070510611040051061 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด 9171111273121718191151141656----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202080510561040051056 ขามป้อมประชานุกูล หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด 213141931016171716141406----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202090510571040051057 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --9171162811517112161161646----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202100510581040051058 หนองแซงวิทยาคม หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด 8131121233111171121161818172615110141293--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202110510591040051059 บ้านหนองเต่า หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --8131112517151719161396----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07