ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
400200010503951040050395 ประเสริฐแก้วอุทิศ แคนเหนือบ้านไผ่เมืองไผ่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200020503721040050372 ไตรคามประชาสรรค์ แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200030503741040050374 บ้านแคนเหนือ แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200040503751040050375 โคกโกโคกกลาง แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200050503761040050376 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200060503781040050378 บ้านหนองเจ้าเมือง แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200070503911040050391 บ้านไผ่ประถมศึกษา ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200080503941040050394 บ้านหนองลุมพุก ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200090503961040050396 วัดจันทร์ประสิทธิ์ ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200100503841040050384 บ้านศิลานาโพธิ์ ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200110503861040050386 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200120504091040050409 บ้านทางพาดหนองแวงโอง ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200130504151040050415 บ้านหนองแวงไร่ ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200140504161040050416 บ้านเก่าน้อย ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200150504101040050410 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200160504111040050411 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200170504121040050412 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200180504131040050413 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200190503891040050389 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200200503921040050392 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200210503931040050393 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200220504171040050417 บ้านขามเรียน เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200230504181040050418 บ้านชีกกค้อ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200240504191040050419 บ้านดู่ใหญ่ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200250504201040050420 บ้านเมืองเพีย เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200260504211040050421 บ้านละว้า เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200270504221040050422 บ้านหนองนางขวัญ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200280503821040050382 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200290503851040050385 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200300503971040050397 บ้านกุดเชือก บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200310503981040050398 บ้านขามป้อม บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200320504011040050401 บ้านลาน บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200330504081040050408 บ้านสร้างเอี่ยน ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200340504051040050405 บ้านหนองตับเต่า ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200350504071040050407 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200360503991040050399 บ้านป่าปอ ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200370504001040050400 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200380504031040050403 บ้านเสือเฒ่า ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200390504041040050404 บ้านหนองดู่ดอนเปือย ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200400503831040050383 บ้านภูเหล็ก ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200410503871040050387 บ้านหนองหญ้าปล้อง ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200420504141040050414 บ้านหนองรูแข้ ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200430503731040050373 ไตรมิตรประชาบำรุง หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200440503771040050377 เก่านาโนมีวิทยา หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200450503901040050390 จตุรมิตรบ้านไผ่ ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200460503791040050379 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200470503801040050380 บ้านหนองน้ำใส หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200480504231040050423 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า หัวหนองบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200490504241040050424 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว หัวหนองบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200500504061040050406 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200510503881040050388 บ้านหินตั้งโคกก่อง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200520504021040050402 บ้านสว่าง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200530503811040050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200540504681040050468 บ้านโกน้อย ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200550504691040050469 บ้านวังผือ-ขามป้อม ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200560504701040050470 บ้านส้มป่อย ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200570504711040050471 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200580504721040050472 บ้านหินฮาวลำวังชู ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200590504731040050473 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200600504741040050474 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200610504781040050478 บ้านโนนสว่าง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200620504791040050479 บ้านวังม่วง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200630504801040050480 บ้านโสกนาค วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200640504811040050481 บ้านห้วยโป่ง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200650504821040050482 บ้านห้วยแร่ วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200660504771040050477 บ้านวังหินเก่าค้อ สระแก้วเปือยน้อยวังม่วง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200670504751040050475 บ้านนาเสียวโคกสว่าง สระแก้วเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200680504761040050476 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สระแก้วเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200690506471040050647 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200700506481040050648 บ้านโจด กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200710506501040050650 บ้านหนองขามบ่อหิน กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200720506511040050651 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200730506521040050652 บ้านหนองม่วงหลุบคา กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200740506531040050653 บ้านขุมดิน กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200750506541040050654 บ้านเขวา กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200760506551040050655 บ้านบัว กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200790506591040050659 กุดขอนแก่นท่าเกษม คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200800506601040050660 บ้านคำแคน คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200810506611040050661 บ้านคำโซ่ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200820506621040050662 บ้านคำน้อย คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200830506631040050663 บ้านคำปากดาว คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200840506641040050664 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200850506651040050665 บ้านป่าดู่ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200860506661040050666 บ้านห้วยแล้ง คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200870506691040050669 บ้านหนองขามวิทยา คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200880506821040050682 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200890506831040050683 บ้านท่าสวรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200900506841040050684 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200910506851040050685 บ้านโนนเค็ง ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200920506861040050686 บ้านโนนตุ่นศึกษา ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200930506871040050687 บ้านไส้ไก่ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200940506881040050688 บ้านหัวนา ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200950506701040050670 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200960506711040050671 หนองบัวเย็น นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200970506721040050672 เหล่าใหญ่วิทยา นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200980506731040050673 สวัสดี นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200990506581040050658 หัวห้วยหัวฝาย นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201000506771040050677 บัวเหลือง นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201010506671040050667 บ้านขามป้อมดอนยูง นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201020506681040050668 บ้านนาข่า นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201030506781040050678 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) นางามมัญจาคีรีนาข่า --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201040506741040050674 บ้านโคกสูงพิทยาคาร นางามมัญจาคีรีนางาม --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201050506811040050681 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น นางามมัญจาคีรีนางาม --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201060506751040050675 บ้านแจ้งทัพม้า นางามมัญจาคีรีนางาม --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201070506761040050676 บ้านนางาม นางามมัญจาคีรีนางาม --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201080506791040050679 บ้านเสาเล้าหินแตก นางามมัญจาคีรีนางาม --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201090506801040050680 บ้านหนองสองห้อง นางามมัญจาคีรีนางาม --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201100506891040050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201110506901040050690 บ้านนาฮี โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201120506911040050691 บ้านโนนคุต โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201130506921040050692 โนนสวางวิทยาสรรค์ โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201140506931040050693 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201150506941040050694 โพนเพ็กพัฒนวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201160506951040050695 หนองหญ้าปล้องวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201170506961040050696 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201180506971040050697 บ้านห้วยฮวก โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201190506981040050698 บ้านกอกป่าผุวิทยา สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201200506991040050699 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201210507001040050700 ไตรมิตรศึกษา สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201220507011040050701 โนนเขวาประชารักษ์ สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201230507021040050702 บ้านมูลตุ่น สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201240507031040050703 บ้านสวนหม่อน สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201250507041040050704 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201260506491040050649 บ้านวังแคน สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201270507051040050705 บ้านแจ้ง หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201280507061040050706 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201290507071040050707 บ้านโนนสำนัก หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201300507081040050708 บ้านหนองแปน หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201310507091040050709 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201320507101040050710 บ้านหนองไห หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201330501921040050192 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ กุดเพียขอมชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201340501931040050193 บ้านกุดเพียขอมเหนือ กุดเพียขอมชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201350501941040050194 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201360501961040050196 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก กุดเพียขอมชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201370502001040050200 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201380502021040050202 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201390501951040050195 โนนพะยอมพิทยไพศาล โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201400501971040050197 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201410501981040050198 บ้านห้วยไร่ โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201430502061040050206 ร่มเย็นประชาสรรค์ โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201440502071040050207 บ้านแท่น บ้านแท่นชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201450502081040050208 บ้านโนนแดงน้อย บ้านแท่นชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201460502101040050210 สระแก้วโคกกลาง บ้านแท่นชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201470502121040050212 บ้านหัวนากลาง บ้านแท่นชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201480502131040050213 บ้านหันแฮด บ้านแท่นชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201490502091040050209 มาบตากล้าร่มเย็น ปอแดงชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201500502111040050211 บ้านหนองไฮหนองแวง ปอแดงชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201510502221040050222 บ้านปอแดง ปอแดงชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201520502141040050214 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201530502151040050215 บ้านโนนข่า วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201540502161040050216 บ้านวังแสง วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201550502171040050217 บ้านหูลิงโนนศิลา วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201560502181040050218 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201570502191040050219 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201580501991040050199 ชุมชนโนนแสนสุข ศรีบุญเรืองชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201590502011040050201 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ศรีบุญเรืองชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201600502031040050203 บ้านท่าม่วง ศรีบุญเรืองชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201610502041040050204 บ้านวังเวินกุดหล่ม ศรีบุญเรืองชนบทชนบท --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201620502201040050220 บ้านโซ่งเหล่านาดี ห้วยแกชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201630502211040050221 บ้านทุ่มห้วย ห้วยแกชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201640502231040050223 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ห้วยแกชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201650502241040050224 บ้านหนองสะแบงหนองโน ห้วยแกชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201660502261040050226 บ้านเหล่าเหนือ ห้วยแกชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201670502251040050225 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ปอแดงชนบทภูระงำ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201680510091040051009 ซับแดงซำไผ่ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201690510101040051010 บ้านซับบอนซับเจริญ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201700510111040051011 นาจานซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201710510121040051012 บ้านนาตับเต่า ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201720510151040051015 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201740510011040051001 บ้านโสกนาดี บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201750509961040050996 บ้านแก้งค้อ นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201760509971040050997 บ้านนาแพงสงแดง นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201770509981040050998 บ้านโนนงาม นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201780509991040050999 บ้านโนนทองวิทยาคม นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201790510001040051000 บ้านโนนสาวเอ้ นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201800510021040051002 ดอนหมู นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201810510131040051013 โนนคูณอัมพวัน บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201820509951040050995 ชุมชนบ้านโคก บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201830510141040051014 บ้านหนองทุ่มวิทยา บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201840510161040051016 อุดมคงคาคีรีเขต บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201850510031040051003 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201860510041040051004 บ้านโพธิ์ไชย โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201870510081040051008 สามหมอโนนทัน โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201880510051040051005 บ้านมูลนาค โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201890510061040051006 บ้านหนองหญ้ารังกา โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201900510461040051046 บ้านโคกสำราญ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201910510471040051047 บ้านดงหนองเกี่ยว โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201920510481040051048 บ้านดอนปอแดง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201930510491040051049 บ้านโนนพันชาติ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201940510501040051050 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201950510511040051051 บ้านป่าม่วง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201960510521040051052 บ้านเล็บเงือก โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201970510531040051053 บ้านหนองมะเขือ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201980510541040051054 บ้านหนองหัวช้าง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201990510621040051062 บ้านโนนทัน โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202000510641040051064 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202010510651040051065 บ้านหนองขามสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202020510661040051066 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202030510551040051055 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202040510601040051060 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202050510631040051063 บ้านวังหว้า บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202060510671040051067 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดบ้านแฮดโนนสมบูรณ์ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202070510611040051061 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202080510561040051056 ขามป้อมประชานุกูล หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202090510571040051057 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202100510581040051058 หนองแซงวิทยาคม หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202110510591040051059 บ้านหนองเต่า หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
400201730510071040051007 บ้านหินตั้งบ้านหนองไผ่ทอง"ซับสมบูรณ์