เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ PRASERTKAEW-U-TIDบ้านไผ่0872346802
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ Traikarmpachasanบ้านไผ่0945072346
40020003 บ้านแคนเหนือ Bankaennuaeบ้านไผ่0654938254
40020004 โคกโกโคกกลาง khokkokhonkklangบ้านไผ่062-9908015
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า Bandonmarkpriklinfaบ้านไผ่0654938254
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง bannongchaowmuangบ้านไผ่
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา Banphaiprathomsuksa schoolบ้านไผ่0956701795
40020008 บ้านหนองลุมพุก Bannonglumpukบ้านไผ่081-5484644
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ WATJANPRASITบ้านไผ่081-5445255
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ silanaphoบ้านไผ่0868615423
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน bansoktalingsokjan Schoolบ้านไผ่0810541383
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง Banthangpardnongwaengong Schoolบ้านไผ่
40020013 บ้านหนองแวงไร่ Nongwangrai Schoolบ้านไผ่0810546967
40020014 บ้านเก่าน้อย kaownoi Schoolบ้านไผ่0847898254
40020015 บ้านทุ่งมน Thungmon schoolบ้านไผ่0817291224
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม Benchamitwittayakomบ้านไผ่0857421250
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง Banpaobrachabumrung schoolบ้านไผ่0872237086
40020018 บ้านหนองผือกอบง Bannongpaukobongบ้านไผ่0655689453
40020019 บ้านเกิ้ง bankoengบ้านไผ่0898616283
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ Chomchonbanphaiyingyonguthitบ้านไผ่0897150998
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ BANPHAISAENTHONGPRACHASANบ้านไผ่0819541942
40020022 บ้านขามเรียน Bankhamrianบ้านไผ่0843913447
40020023 บ้านชีกกค้อ cheekokkroบ้านไผ่0804626225
40020024 บ้านดู่ใหญ่ dooyaiบ้านไผ่0944678421
40020025 บ้านเมืองเพีย banmuangpheaบ้านไผ่
40020026 บ้านละว้า Banlawaบ้านไผ่0611055687
40020027 บ้านหนองนางขวัญ nongnangkwanบ้านไผ่
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง pakwannonsawangบ้านไผ่0800476112
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง bansangpandonnapangบ้านไผ่0807281001
40020030 บ้านกุดเชือก Bankudcheakบ้านไผ่0897890853
40020031 บ้านขามป้อม khampomบ้านไผ่0829969088
40020032 บ้านลาน Banlanบ้านไผ่089-0881773
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน Bansangeanบ้านไผ่095-6673242
40020034 บ้านหนองตับเต่า Nongtubtaoบ้านไผ่0804144353
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย bannongdodonpiasakhabandonpueyบ้านไผ่
40020036 บ้านป่าปอ Banpaporบ้านไผ่086-8498718
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น Banpaposakhabannongkhalinบ้านไผ่086-8498718
40020038 บ้านเสือเฒ่า Ban Suatoa Schoolบ้านไผ่0935670110
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย bannongdoodonpupyบ้านไผ่
40020040 บ้านภูเหล็ก banphulekบ้านไผ่0860989049
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง ?Bannongyaplongบ้านไผ่0880237215
40020042 บ้านหนองรูแข้ Bannongrukhaeบ้านไผ่0934494686
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง Trimitprachabumrongบ้านไผ่0898420883
40020044 เก่านาโนมีวิทยา Kaonanomeevittayaบ้านไผ่0856824996
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ jaturamitbanphaiบ้านไผ่0897101468
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ Nongtokgiahuanaprachasanบ้านไผ่
40020047 บ้านหนองน้ำใส Noungnamsaiบ้านไผ่0847428476
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า Bannongranyanonkaบ้านไผ่0898437819
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว ?Banhuanongnawuanonngioบ้านไผ่00931424665
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง Banhinladnanonongkungบ้านไผ่0878620582
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง banhintungkhokongบ้านไผ่
40020052 บ้านสว่าง sawang schoolบ้านไผ่0878620582
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี pangewnonghee schoolบ้านไผ่0862350129
40020054 บ้านโกน้อย bangonoi schoolเปือยน้อย
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม Wangphue-Khampomเปือยน้อย0844287873
40020056 บ้านส้มป่อย Sompoiเปือยน้อย0844287904
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร Nhongnukkreannasatean Schoolเปือยน้อย
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู Banhinhowlamwangchooเปือยน้อย0619635959
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว Chumchonbanhuakhuaเปือยน้อย0865860955
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา Trai Kham Pracha Pham Naเปือยน้อย062-3141197
40020061 บ้านโนนสว่าง Nonsawangเปือยน้อย0942851955
40020062 บ้านวังม่วง banwangmuangเปือยน้อย0812636956
40020063 บ้านโสกนาค SOKNARKเปือยน้อย
40020064 บ้านห้วยโป่ง hauypong schoolเปือยน้อย
40020065 บ้านห้วยแร่ Huayraeเปือยน้อย0862242248
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ Banwanghinkoakorเปือยน้อย0844282741
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง bannasiawkoksawangเปือยน้อย0959879441
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ BARN SAKAEWPRACHASUNเปือยน้อย0862310304
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี chomchonbanhunmonjakiriมัญจาคีรี00833467137
40020070 บ้านโจด banjoedมัญจาคีรี0645513530
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน Bannongkamborhinมัญจาคีรี
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ BANHNONGNOPRACHANUKROHมัญจาคีรี
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา bannongmounglubkhaมัญจาคีรี0908416100
40020074 บ้านขุมดิน Bankhumdin Schoolมัญจาคีรี0642594525
40020075 บ้านเขวา bankhowมัญจาคีรี0908416100
40020076 บ้านบัว BANBUAมัญจาคีรี
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม Gudkhonkaenthakasamมัญจาคีรี
40020080 บ้านคำแคน Ban Kumkaenมัญจาคีรี0874313808
40020081 บ้านคำโซ่ kamsoมัญจาคีรี0878636282
40020082 บ้านคำน้อย kumnoyมัญจาคีรี0816709850
40020083 บ้านคำปากดาว bancumpagdawมัญจาคีรี0874313808
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ Bannoiklangkamaennau schoolมัญจาคีรี
40020085 บ้านป่าดู่ BANPADOOSCHOOLมัญจาคีรี
40020086 บ้านห้วยแล้ง banhuailaengมัญจาคีรี0905795581
40020087 บ้านหนองขามวิทยา BANNONGKHAMWITTAYAมัญจาคีรี0862344970
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ TASALAPRACHARANGSANมัญจาคีรี0844280524
40020089 บ้านท่าสวรรค์ BANTASAWANมัญจาคีรี0810549244
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ Noonkhonratprachasonมัญจาคีรี0857598993
40020091 บ้านโนนเค็ง nonkengมัญจาคีรี0933960369
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา noontonมัญจาคีรี0857598993
40020093 บ้านไส้ไก่ saikaiมัญจาคีรี874238531
40020094 บ้านหัวนา BANHUANA SCHOOLมัญจาคีรี
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด Bannongtokoknongjodมัญจาคีรี0812621807
40020096 หนองบัวเย็น Nongbuayenมัญจาคีรี0872270515
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา Laoyaivitayaมัญจาคีรี0878531515
40020098 สวัสดี sawasdeeมัญจาคีรี0828568403
40020099 หัวห้วยหัวฝาย Hua Huay Hua Phaiมัญจาคีรี0812621807
40020100 บัวเหลือง Bualuengมัญจาคีรี
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง bankhampomdonyungมัญจาคีรี
40020102 บ้านนาข่า Ban Nakhaมัญจาคีรี
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) buorleungsakanongbuorมัญจาคีรี
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร Ban-Koksungpittayakarn Schoolมัญจาคีรี0833362483
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น kantaosuknamkunมัญจาคีรี
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า Banjangtupmaมัญจาคีรี089-8618307
40020107 บ้านนางาม Bannangamมัญจาคีรี0821507729
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก saolaohinteakมัญจาคีรี0818720358
40020109 บ้านหนองสองห้อง Ban NongSongHongมัญจาคีรี0929124944
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล Bankampomratnukoonมัญจาคีรี0933481864
40020111 บ้านนาฮี bannaheeมัญจาคีรี
40020112 บ้านโนนคุต nonkutมัญจาคีรี
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ Nonsawangwittayasonมัญจาคีรี0817394713
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) Noonsawang (Huaihinkoeng)มัญจาคีรี0817394713
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา Phonpekpattanawittayaมัญจาคีรี0816019956
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา NONGYAPLONGWITTAYAมัญจาคีรี
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา NONGHAIJANGBURANAWITTAYAมัญจาคีรี0931364392
40020118 บ้านห้วยฮวก banhauyhaukมัญจาคีรี0935098657?
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา Bankokphaphuwittayaมัญจาคีรี0635894749
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรี
40020121 ไตรมิตรศึกษา Traimitsuksaมัญจาคีรี0934377325
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ Nonkhaowbachawagมัญจาคีรี
40020123 บ้านมูลตุ่น ban mooltoon schoolมัญจาคีรี0810508186
40020124 บ้านสวนหม่อน Bansuanmon Schoolมัญจาคีรี
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง Laokokhungsawangมัญจาคีรี0896228336
40020126 บ้านวังแคน Banwangkaenมัญจาคีรี
40020127 บ้านแจ้ง banjangมัญจาคีรี0894221697
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร ?Bannajarnborkaewwittayakarnมัญจาคีรี0868510088
40020129 บ้านโนนสำนัก Bannonsumnukมัญจาคีรี0973207422
40020130 บ้านหนองแปน Bannongpeanมัญจาคีรี0803342716
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด Nonghauchangdonphanchadมัญจาคีรี0633132063
40020132 บ้านหนองไห BANNONGHAI SCHOOLมัญจาคีรี
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ bankhudpeakhomชนบท0833291644
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ BANKUDPEAKHOMNUAชนบท0833291644
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า Bannadokmaikhampeidonkhaชนบท0973196821
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก BANYAKRUASAOLAORONGDOOKชนบท0874202906
40020137 ชุมชนบ้านชนบท chumchonbanchonnabotชนบท0850113857
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย Bantanangluantakhoiชนบท0911272739
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล nonpayompitayapaisalชนบท0879669581
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง Ban nongtao ratbumrungชนบท
40020141 บ้านห้วยไร่ Huayraiชนบท0918616042
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ROMYENPRACHASUNชนบท0933217594
40020144 บ้านแท่น bantanชนบท0626235241
40020145 บ้านโนนแดงน้อย Nondangnoi schoolชนบท0821536243
40020146 สระแก้วโคกกลาง Srakaewkok-klangชนบท
40020147 บ้านหัวนากลาง Huanaklangชนบท
40020148 บ้านหันแฮด banhunhadชนบท089-6095579
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น Mabtakla Romyenชนบท
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง Bannonghainongvangชนบท
40020151 บ้านปอแดง Banpordaengชนบท
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง kokpranongyaikeangชนบท0984269530
40020153 บ้านโนนข่า Bannonkhaชนบท0930933976
40020154 บ้านวังแสง wangsangschoolชนบท0818720512
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา BANHULINGNONSILAชนบท0930933976
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี banhuayphainonkummeeชนบท098-1050852
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ Huayyangprachasanชนบท0818720512
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข choomchonnonsansukชนบท
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง bandondukruradbumrongชนบท0636285295
40020160 บ้านท่าม่วง THAMUANGชนบท
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม Wungwernkudlomชนบท063162153
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี Bansonglaonadeeชนบท0846858533
40020163 บ้านทุ่มห้วย tumhuay schoolชนบท0895746585
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า Huaykaedonhunnongyamaชนบท08-7946-2320
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน BangNongSabangNongnoชนบท0833343282
40020166 บ้านเหล่าเหนือ BANLAONUEAชนบท0872163667
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา banhaufaiชนบท088-7101948/098-9615921
40020168 ซับแดงซำไผ่ subdangsumpaiโคกโพธิ์ไชย0813695438
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ Bansubbonsubcharoenโคกโพธิ์ไชย0930058957
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ Najansubsomboonโคกโพธิ์ไชย0852041399
40020171 บ้านนาตับเต่า Bannatubtoaโคกโพธิ์ไชย
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง Nongyaplongnonsawangโคกโพธิ์ไชย0951904468
40020174 บ้านโสกนาดี soknadeeโคกโพธิ์ไชย0956531292
40020175 บ้านแก้งค้อ bankangkhoโคกโพธิ์ไชย0637531453
40020176 บ้านนาแพงสงแดง napangsongdangโคกโพธิ์ไชย
40020177 บ้านโนนงาม bunnonngamโคกโพธิ์ไชย0637531453
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม nonthongweetayakomโคกโพธิ์ไชย0637531453
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ Bannonsawaeโคกโพธิ์ไชย
40020180 ดอนหมู donmooโคกโพธิ์ไชย
40020181 โนนคูณอัมพวัน nonkunโคกโพธิ์ไชย???-???????
40020182 ชุมชนบ้านโคก Chumchonbankokโคกโพธิ์ไชย0910567143
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา nongtumwittayaโคกโพธิ์ไชย0985867861
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต UDOMKHONGKHAKHIRIKHETโคกโพธิ์ไชย0985867861
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ ?Bannongrayomgoodlorb Schoolโคกโพธิ์ไชย0807829432
40020186 บ้านโพธิ์ไชย phochaiโคกโพธิ์ไชย0862259299
40020187 สามหมอโนนทัน sammorenontunโคกโพธิ์ไชย0951828721
40020188 บ้านมูลนาค ?banmoolnarkโคกโพธิ์ไชย0862259299
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา Bannongyarungkaโคกโพธิ์ไชย
40020190 บ้านโคกสำราญ KOKSAMRAN SCHOOLบ้านแฮด0913760248
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว bandonghnonggaiwบ้านแฮด
40020192 บ้านดอนปอแดง Bandonpordang Schoolบ้านแฮด
40020193 บ้านโนนพันชาติ Ban Nonphanchat Schoolบ้านแฮด0913760248
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน padeangjangkanuanบ้านแฮด0997829462
40020195 บ้านป่าม่วง ban pa muangบ้านแฮด0998166234
40020196 บ้านเล็บเงือก banlebnguagบ้านแฮด0998166234
40020197 บ้านหนองมะเขือ Ban Nong Makhueaบ้านแฮด
40020198 บ้านหนองหัวช้าง BANNONGHUACHANG SCHOOLบ้านแฮด0913760248
40020199 บ้านโนนทัน Bannonthanบ้านแฮด
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก Bannongkranuannongmekบ้านแฮด0943734483
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ nongkamsomboonบ้านแฮด0949242936
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ Nongpaktopsrisomboonบ้านแฮด0807685945
40020203 ชุมชนบ้านแฮด chomchonbanhadบ้านแฮด
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด prachapattanabanhadบ้านแฮด0833459426
40020205 บ้านวังหว้า BANWANGWAบ้านแฮด0943734483
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย Nhormghaikhampiaบ้านแฮด0878586924
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง Bankhonsakrutratbumrung Schoolบ้านแฮด0649896493
40020208 ขามป้อมประชานุกูล khampomprachanukulบ้านแฮด0847603359
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ huaymuangkururatrangsanบ้านแฮด0980961907
40020210 หนองแซงวิทยาคม Nong Saeng Wittayakhom Schoolบ้านแฮด0838781939
40020211 บ้านหนองเต่า Ban nongtaoบ้านแฮด0973203907