โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 16435631,206154
อนุบาล 21,1771,0772,254245
อนุบาล 31,2921,1902,482249
ระดับปฐมวัย3,1122,8305,942648
ประถมศึกษาปีที่ 11,3141,2632,577260
ประถมศึกษาปีที่ 21,3941,2112,605255
ประถมศึกษาปีที่ 31,4931,3182,811258
ประถมศึกษาปีที่ 41,5061,3552,861258
ประถมศึกษาปีที่ 51,6481,4943,142261
ประถมศึกษาปีที่ 61,6521,5903,242262
ระดับประถมศึกษา9,0078,23117,2381,554
มัธยมศึกษาปีที่ 17926421,43498
มัธยมศึกษาปีที่ 28165801,39698
มัธยมศึกษาปีที่ 37765581,334100
มัธยมศีกษาตอนต้น2,3841,7804,164296
รวมทั้งสิ้น----


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
400200020503721040050372 ไตรคามประชาสรรค์ แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --131121252141151161171161181966141101211453--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200040503751040050375 โคกโกโคกกลาง แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --111201312131201151191101211986111101111323--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200150504101040050410 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 1311811714831512012712612112211316281251201733--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200160504111040050411 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --1411112522211511611512212111116211201151563--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200190503891040050389 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ 11191812832011011315191191766131231291653--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200210503931040050393 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ 711611413731811511312612312511206311361142814--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200240504191040050419 บ้านดู่ใหญ่ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11112115138322116191131101101806181171161513--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200250504201040050420 บ้านเมืองเพีย เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 1516110131313110112110112171646151111151413--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200260504211040050421 บ้านละว้า เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2312112016431511611812311912211136271191111573--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200290503851040050385 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --711912621612311612112111911166231131251613--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200310503981040050398 บ้านขามป้อม บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13111181323111101191101131201836161181151493--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200360503991040050399 บ้านป่าปอ ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --1511312824191161181141261876101131111343--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200380504031040050403 บ้านเสือเฒ่า ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8112191293917117111119112175612181101303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200400503831040050383 บ้านภูเหล็ก ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --2912815723222512912714423821959331291301923--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200530503811040050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ 61341241643282412342362392362214128636136632139--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200550504691040050469 บ้านวังผือ-ขามป้อม ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7120119146322112117181181191966281201201683--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200590504731040050473 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10122122154321214219212232231212912181161211553--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200620504791040050479 บ้านวังม่วง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --1311813122211411111311611419061114181233--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200630504801040050480 บ้านโสกนาค วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --14151192716112161817146641111163--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200650504821040050482 บ้านห้วยแร่ วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --201231432201211121161291121110691261131483--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200700506481040050648 บ้านโจด กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --811412221418112112112115173615118171403--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200730506521040050652 บ้านหนองม่วงหลุบคา กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 616113125310113111151111121626111191121423--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200810506611040050661 บ้านคำโซ่ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน 91311112339151511218113152621511183--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200880506821040050682 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 91618123311181151141121716768161161303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200980506731040050673 สวัสดี นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 81191181453161201181191141261113623181201513--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201020506681040050668 บ้านนาข่า นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 513121103312161715121256216141123--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201100506891040050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 11511011636171914151131446218161163--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201170506961040050696 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 811411513731111012211712011819861018181263--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201190506981040050698 บ้านกอกป่าผุวิทยา สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 7181712235112111151918150610191131323--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201280507061040050706 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 1611711314631111811111511411218165111161223--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201300507081040050708 บ้านหนองแปน หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 13116117146319114117113191131856211161131503--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201310507091040050709 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 15114114143381131161121141241876101111121333--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201390501951040050195 โนนพะยอมพิทยไพศาล โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --1411412821712111411712811911166201141251593--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201510502221040050222 บ้านปอแดง ปอแดงชนบทภูระงำ --121111232121101818117114169611113131273--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201530502151040050215 บ้านโนนข่า วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 811018126391917114111171576191291151633--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201580501991040050199 ชุมชนโนนแสนสุข ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 101611913539111110116115117178671131101303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201610502041040050204 บ้านวังเวินกุดหล่ม ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 41111111263914112118110111164671181141393--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201640502231040050223 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ห้วยแกชนบทภูระงำ --11115126210112115114111112174661121151333--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201700510111040051011 นาจานซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 1319113135313115111110112117178681161121363--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201800510021040051002 ดอนหมู นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 618119133381191171151171131896171101101373--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201870510081040051008 สามหมอโนนทัน โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 618112126371121111171171516961414171253--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201880510051040051005 บ้านมูลนาค โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 711018125315112120161161111806719181243--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201900510461040051046 บ้านโคกสำราญ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 71111171353161171271201151191114616171171403--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201960510521040051052 บ้านเล็บเงือก โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 1017110127371101121191101816669161121273--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202050510631040051063 บ้านวังหว้า บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด 414113121361121161512311617868171131283--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202060510671040051067 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดบ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 10114113137311171131131201171816161151121433--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202100510581040051058 หนองแซงวิทยาคม หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด 8131121233111171121161818172615110141293--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07