แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2566สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
40020001ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่แคนเหนือ11113110112151151111181171-------9-------0--------
40020002ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือ--131121141151161171161181101141211-11-------0--------
40020003บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือ717191517191111111111-------9-------0--------
40020004โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือ--111201131201151191101211101111111-11-------0--------
40020005บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือ---------------------------------0--------
40020006บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือ--111121--31214121-------7-------0--------
40020007บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่ในเมือง402612833144411031163157415841404-------29-------0--------
40020008บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่ในเมือง519111116110112112113181-------9-------0--------
40020009วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่ในเมือง101151111101151201181101191-------9-------0--------
40020010บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่ในเมือง--6112116117112120191191-------8-------0--------
40020011บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่ในเมือง2110191414141817171-------9-------0--------
40020012บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่ในเมือง41516121511011315151-------9-------0--------
40020013บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่ในเมือง--714141719112181151-------8-------0--------
40020014บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่ในเมือง115141717181216181-------9-------0--------
40020015บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่131181171151201271261211221251281201-12-------0--------
40020016เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่--141111221151161151221211201211151-11-------0--------
40020017บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่8131314161----4121-------7-------0--------
40020018บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่71617161918181141121-------9-------0--------
40020019บ้านเกิ้ง บ้านไผ่บ้านไผ่11191812011011315191191231131291-12-------0--------
40020020ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่บ้านไผ่171131241101281201251301261-------9-------0--------
40020021บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่บ้านไผ่71161141181151131261231251361311141-12-------0--------
40020022บ้านขามเรียน บ้านไผ่เมืองเพีย811013171318181121121-------9-------0--------
40020023บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่เมืองเพีย714151415121812131-------9-------0--------
40020024บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่เมืองเพีย11112115122116191131101101171181161-12-------0--------
40020025บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่เมืองเพีย1516110113110112110112171111151151-12-------0--------
40020026บ้านละว้า บ้านไผ่เมืองเพีย231211201151161181231191221191271111-12-------0--------
40020027บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่เมืองเพีย--111111--31--1121-------6-------0--------
40020028บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลาน--811116181417110171-------8-------0--------
40020029บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลาน--71191161231161211211191131231251-11-------0--------
40020030บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลาน--11191161101161211201141-------8-------0--------
40020031บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลาน13111181111101191101131201181161151-12-------0--------
40020032บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลาน--11110117110191171161201-------8-------0--------
40020033บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่ป่าปอ--5161618161216191-------8-------0--------
40020034บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่ป่าปอ6191131131161191101121231-------9-------0--------
40020035บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่ป่าปอ----2121--21211111-------6-------0--------
40020036บ้านป่าปอ บ้านไผ่ป่าปอ--1511314191161181141261131101111-11-------0--------
40020037บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่ป่าปอ------11--11112121-------5-------0--------
40020038บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่ป่าปอ8112191917117111119112181121101-12-------0--------
40020039บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่ป่าปอ217141711118171181131-------9-------0--------
40020040บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่ภูเหล็ก--291281321251291271441381291331301-11-------0--------
40020041บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่ภูเหล็ก--4161615151415161-------8-------0--------
40020042บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่ภูเหล็ก--8119115113112115113181-------8-------0--------
40020043ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่หนองน้ำใส31611419191121111151191-------9-------0--------
40020044เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่หนองน้ำใส--4151515161413131-------8-------0--------
40020045จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่ในเมือง10181119151319131121-------9-------0--------
40020046หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่หนองน้ำใส619161101918151111141-------9-------0--------
40020047บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่หนองน้ำใส111151111121141151131111251-------9-------0--------
40020048บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่หัวหนอง--517161311218191101-------8-------0--------
40020049บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่หัวหนอง--414141213111--51-------7-------0--------
40020050บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่หินตั้ง916111112113115151111101-------9-------0--------
40020051บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่หินตั้ง--1211311511015114181201-------8-------0--------
40020052บ้านสว่าง บ้านไผ่หินตั้ง--519112181916171141-------8-------0--------
40020053บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่หินตั้ง61341241281411341361391361612862662-15-------0--------
40020054บ้านโกน้อย เปือยน้อยขามป้อม717121413151--1161-------8-------0--------
40020055บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยขามป้อม7120119122112117181181191201281201-12-------0--------
40020056บ้านส้มป่อย เปือยน้อยขามป้อม7112151131111221131251161-------9-------0--------
40020057บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยขามป้อม215141311111113191-------9-------0--------
40020058บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยขามป้อม11--21414131313171-------8-------0--------
40020059ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยเปือยน้อย101221221211141191121321311161181211-12-------0--------
40020060ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยเปือยน้อย131281171241221341211381281-------9-------0--------
40020061บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง311141311161414131-------9-------0--------
40020062บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง--1311812211411111311611411411181-11-------0--------
40020063บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง--141517161121618171114111-11-------0--------
40020064บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง--1111113121412131-------8-------0--------
40020065บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง--20123120121112116129112126191131-11-------0--------
40020066บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยสระแก้ว11111191131101211131191-------9-------0--------
40020067บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยสระแก้ว------112151613141-------6-------0--------
40020068บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยสระแก้ว------113151316141-------6-------0--------
40020069ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีกุดเค้า151211331361331241401502471-------10-------0--------
40020070บ้านโจด มัญจาคีรีกุดเค้า--811411418112112112115118115171-11-------0--------
40020071บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีกุดเค้า112131412111516161-------9-------0--------
40020072บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีกุดเค้า415141--5131212131-------8-------0--------
40020073บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีกุดเค้า616113110113111151111121191111121-12-------0--------
40020074บ้านขุมดิน มัญจาคีรีกุดเค้า51819191101101101111121-------9-------0--------
40020075บ้านเขวา มัญจาคีรีกุดเค้า--3111114141215141-------8-------0--------
40020076บ้านบัว มัญจาคีรีกุดเค้า113131512171317151-------9-------0--------
40020079กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน--1141513161716191-------8-------0--------
40020080บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน--61914131915118171-------8-------0--------
40020081บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน913111191515112181131512111-12-------0--------
40020082บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน--111619181718161111-------8-------0--------
40020083บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน--21121719191151141141-------8-------0--------
40020084บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน--717161614151131121-------8-------0--------
40020085บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน--91415161413151121-------8-------0--------
40020086บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน--1116171311415171141-------8-------0--------
40020087บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน--2141516141315161-------8-------0--------
40020088บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา91618111181151141121716181161-12-------0--------
40020089บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา--8131131611311118171-------8-------0--------
40020090บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา9113110110122171191231131-------9-------0--------
40020091บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา8151171121121111111221131-------9-------0--------
40020092บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา---------------------------------0--------
40020093บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา7151915181811015161-------9-------0--------
40020094บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา4110151819171111101121-------9-------0--------
40020095บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า41611015151316181111-------9-------0--------
40020096หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า1019191818171101101101-------9-------0--------
40020097เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า81141111517112113171101-------9-------0--------
40020098สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า8119118116120118119114126181231201-12-------0--------
40020099หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า313171817181712181-------9-------0--------
40020100บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า--8161416141615181-------8-------0--------
40020101บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า314131317141412121-------9-------0--------
40020102บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า513121312161715121612141-12-------0--------
40020103บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนางาม--611131----516151-------6-------0--------
40020104บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม--131141101131121917191-------8-------0--------
40020105แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม51717111181615161111-------9-------0--------
40020106บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม511131515161312161-------9-------0--------
40020107บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม1011216111111113113113161-------9-------0--------
40020108บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม--91713191714113191-------8-------0--------
40020109บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม--131111181121191241201181-------8-------0--------
40020110บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก11511016171914151131812161-12-------0--------
40020111บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก212131314121--2121-------8-------0--------
40020112บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก--5121715131314181-------8-------0--------
40020113โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก--9111115161111816191-------8-------0--------
40020114โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก--2121114121513141-------8-------0--------
40020115โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก--6191419151317151-------8-------0--------
40020116หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก7151101811111716191141-------9-------0--------
40020117หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก811411511111012211712011818110181-12-------0--------
40020118บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก414131514171513111-------9-------0--------
40020119บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน7181715112111151918191101131-12-------0--------
40020120บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน111131--3121211121-------8-------0--------
40020121ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน311131316171514191-------9-------0--------
40020122โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน515161213131516131-------9-------0--------
40020123บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน4141515131101313151-------9-------0--------
40020124บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน615151514181--5141-------8-------0--------
40020125บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน317121111101101818171-------9-------0--------
40020126บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน215141313131112131-------9-------0--------
40020127บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน----11113111213111-------7-------0--------
40020128บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน1611711311111811111511411211115161-12-------0--------
40020129บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน------412111211121-------6-------0--------
40020130บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน13116117119114117113191131161211131-12-------0--------
40020131บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน15114114181131161121141241111101121-12-------0--------
40020132บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน81101101131171121121141161-------9-------0--------
40020133บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทกุดเพียขอม--23112110191141101131101-------8-------0--------
40020134บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทกุดเพียขอม------61211121-----------4-------0--------
40020135บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท611217131413110181101-------9-------0--------
40020136บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทกุดเพียขอม--12112110191171141191131-------8-------0--------
40020137ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท231391432451421542722742792-------14-------0--------
40020138บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท111141131141111101121101151-------9-------0--------
40020139โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอม--141141171211141171281191141201251-11-------0--------
40020140บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอม--916115171618181121-------8-------0--------
40020141บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอม--1018110141214141101-------8-------0--------
40020143ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอม--61131101816181131151-------8-------0--------
40020144บ้านแท่น ชนบทบ้านแท่น--4110161911519110161-------8-------0--------
40020145บ้านโนนแดงน้อย ชนบทบ้านแท่น--5181215141313191-------8-------0--------
40020146สระแก้วโคกกลาง ชนบทบ้านแท่น--419161218171121111-------8-------0--------
40020147บ้านหัวนากลาง ชนบทบ้านแท่น--2131--3131815141-------7-------0--------
40020148บ้านหันแฮด ชนบทบ้านแท่น--31--11--11113111-------6-------0--------
40020149มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทปอแดง--713131619111161101-------8-------0--------
40020150บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทปอแดง--21416131811118151-------8-------0--------
40020151บ้านปอแดง ชนบทปอแดง--121111121101818117114113111131-11-------0--------
40020152บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทวังแสง6191121816112191141101-------9-------0--------
40020153บ้านโนนข่า ชนบทวังแสง811018191917114111171291191151-12-------0--------
40020154บ้านวังแสง ชนบทวังแสง--516121618191141111-------8-------0--------
40020155บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทวังแสง--1511419114161141111121-------8-------0--------
40020156บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทวังแสง171111101151211121111111241-------9-------0--------
40020157บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทวังแสง1119171111101141151181101-------9-------0--------
40020158ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทศรีบุญเรือง101611919111110116115117113171101-12-------0--------
40020159บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทศรีบุญเรือง9161316110151419161-------9-------0--------
40020160บ้านท่าม่วง ชนบทศรีบุญเรือง81611215117191101121141-------9-------0--------
40020161บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทศรีบุญเรือง41111111914112118110111118171141-12-------0--------
40020162บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทห้วยแก--519181131101131141101-------8-------0--------
40020163บ้านทุ่มห้วย ชนบทห้วยแก--2121414161614151-------8-------0--------
40020164บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทห้วยแก--11115110112115114111112112161151-11-------0--------
40020165บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทห้วยแก--81814111517191101-------8-------0--------
40020166บ้านเหล่าเหนือ ชนบทห้วยแก--211111151916161111-------8-------0--------
40020167บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทปอแดง--812171131711318161-------8-------0--------
40020168ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์11110131171171151161181141-------9-------0--------
40020169บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์5131816111151415171-------9-------0--------
40020170นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์1319113113115111110112117116181121-12-------0--------
40020171บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์--4161416121416131-------8-------0--------
40020172หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์21811017111181101181131-------9-------0--------
40020173บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์บ้านหนองไผ่ทอง"121111131111101141171251141-------9-------0--------
40020174บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคก1217131121141141201131131-------9-------0--------
40020175บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยนาแพง--5141713171514181-------8-------0--------
40020176บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยนาแพง--61715171312161111-------8-------0--------
40020177บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยนาแพง--2111515151512141-------8-------0--------
40020178บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยนาแพง--3151315161212151-------8-------0--------
40020179บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยนาแพง----113131111111---------6-------0--------
40020180ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยนาแพง618119181191171151171131101171101-12-------0--------
40020181โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคก--3111312121114151-------8-------0--------
40020182ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคก81121191131191161121171171-------9-------0--------
40020183บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคก--71619161811216181-------8-------0--------
40020184อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคก2111--114161213111-------8-------0--------
40020185บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยโพธิ์ไชย4111112161911718113181-------9-------0--------
40020186บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยโพธิ์ไชย81131131617141418191-------9-------0--------
40020187สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยโพธิ์ไชย618112171121111171171514114171-12-------0--------
40020188บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยโพธิ์ไชย711018115112120161161111917181-12-------0--------
40020189บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยโพธิ์ไชย--614141613113161131-------8-------0--------
40020190บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ7111117116117127120115119171161171-12-------0--------
40020191บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ--511211017161816141-------8-------0--------
40020192บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ316161415121616151-------9-------0--------
40020193บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ213111--31--512121-------7-------0--------
40020194บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ314121214121617161-------9-------0--------
40020195บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ--------21--11-----------2-------0--------
40020196บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ1017110171101121191101816191121-12-------0--------
40020197บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ514131112121215141-------9-------0--------
40020198บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ11--3141--2131--11-------6-------0--------
40020199บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์13141918181141101131131-------9-------0--------
40020200บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์316161141101315181131-------9-------0--------
40020201บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์1171161131161221201141191-------9-------0--------
40020202หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์413131251271291311321351-------9-------0--------
40020203ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดบ้านแฮด615161512171813161-------9-------0--------
40020204ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดบ้านแฮด161611018191181191151271-------9-------0--------
40020205บ้านวังหว้า บ้านแฮดบ้านแฮด414113161121161512311617181131-12-------0--------
40020206บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดบ้านแฮด10114113111171131131201171151161121-12-------0--------
40020207บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดหนองแซง9171111121718191151141-------9-------0--------
40020208ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดหนองแซง2131411016171716141-------9-------0--------
40020209บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดหนองแซง--9171811517112161161-------8-------0--------
40020210หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดหนองแซง8131121111171121161818110115141-12-------0--------
40020211บ้านหนองเต่า บ้านแฮดหนองแซง--8131517151719161-------8-------0--------
ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07