จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
ระดับปฐมวัย----
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 2----
ประถมศึกษาปีที่ 3----
ประถมศึกษาปีที่ 4----
ประถมศึกษาปีที่ 5----
ประถมศึกษาปีที่ 6----
ระดับประถมศึกษา----
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
มัธยมศีกษาตอนต้น----
รวมทั้งสิ้น----


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียน 0 - 120)208 0 0
โรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 121 - 600) 0 0
โรงเรียนขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 601 - 1500) 0 0
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 1501 คนขึ้นไป) 0 0
รวมทั้งสิ้น208 0 0
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
400200010503951040050395 ประเสริฐแก้วอุทิศ แคนเหนือบ้านไผ่เมืองไผ่ 11113110134312151151111181171786----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200020503721040050372 ไตรคามประชาสรรค์ แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --131121252141151161171161181966141101211453--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200030503741040050374 บ้านแคนเหนือ แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 717191233517191111111111546----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200040503751040050375 โคกโกโคกกลาง แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --111201312131201151191101211986111101111323--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200050503761040050376 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200060503781040050378 บ้านหนองเจ้าเมือง แคนเหนือบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --11112221--31214121135----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200070503911040050391 บ้านไผ่ประถมศึกษา ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ 402612833184714451104116415741584140482525----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200080503941040050394 บ้านหนองลุมพุก ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ 519111125316110112112113181716----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200090503961040050396 วัดจันทร์ประสิทธิ์ ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ 101151111363101151201181101191926----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200100503841040050384 บ้านศิลานาโพธิ์ ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --6112118216117112120191191936----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200110503861040050386 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ 2110191213414141817171346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200120504091040050409 บ้านทางพาดหนองแวงโอง ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ 41516115321511011315151406----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200130504151040050415 บ้านหนองแวงไร่ ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ --714111241719112181151556----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200140504161040050416 บ้านเก่าน้อย ในเมืองบ้านไผ่เจ้าปู่ 115141103717181216181386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200150504101040050410 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 1311811714831512012712612112211316281251201733--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200160504111040050411 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --1411112522211511611512212111116211201151563--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200170504121040050412 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 8131311434161----4121164----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200180504131040050413 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 71617120361918181141121576----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200190503891040050389 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ 11191812832011011315191191766131231291653--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200200503921040050392 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ 1711312415431012812012513012611396----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200210503931040050393 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองไผ่ 711611413731811511312612312511206311361142814--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200220504171040050417 บ้านขามเรียน เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 811013121371318181121121506----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200230504181040050418 บ้านชีกกค้อ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 714151163415121812131246----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200240504191040050419 บ้านดู่ใหญ่ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11112115138322116191131101101806181171161513--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200250504201040050420 บ้านเมืองเพีย เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 1516110131313110112110112171646151111151413--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200260504211040050421 บ้านละว้า เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2312112016431511611812311912211136271191111573--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200270504221040050422 บ้านหนองนางขวัญ เมืองเพียบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --11112211--31--112174----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200280503821040050382 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --811111926181417110171426----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200290503851040050385 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --711912621612311612112111911166231131251613--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200300503971040050397 บ้านกุดเชือก บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --11191202161101161211201141976----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200310503981040050398 บ้านขามป้อม บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13111181323111101191101131201836161181151493--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200320504011040050401 บ้านลาน บ้านลานบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --11110121217110191171161201896----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200330504081040050408 บ้านสร้างเอี่ยน ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --5161112618161216191376----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200340504051040050405 บ้านหนองตับเต่า ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6191131283131161191101121231936----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200350504071040050407 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ----212121--2121111185----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200360503991040050399 บ้านป่าปอ ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --1511312824191161181141261876101131111343--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200370504001040050400 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ --------11--1111212175----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200380504031040050403 บ้านเสือเฒ่า ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8112191293917117111119112175612181101303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200390504041040050404 บ้านหนองดู่ดอนเปือย ป่าปอบ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 217141133711118171181131646----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200400503831040050383 บ้านภูเหล็ก ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --2912815723222512912714423821959331291301923--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200410503871040050387 บ้านหนองหญ้าปล้อง ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --4161102615151415161316----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200420504141040050414 บ้านหนองรูแข้ ภูเหล็กบ้านไผ่เจ้าปู่ --8119127215113112115113181766----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200430503731040050373 ไตรมิตรประชาบำรุง หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 31611412339191121111151191756----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200440503771040050377 เก่านาโนมีวิทยา หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส --415192515161413131266----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200450503901040050390 จตุรมิตรบ้านไผ่ ในเมืองบ้านไผ่เมืองไผ่ 10181111939151319131121416----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200460503791040050379 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 619161213101918151111141576----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200470503801040050380 บ้านหนองน้ำใส หนองน้ำใสบ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 111151111373121141151131111251906----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200480504231040050423 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า หัวหนองบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --517112261311218191101486----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200490504241040050424 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว หัวหนองบ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย --41418241213111--51155----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200500504061040050406 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ 916111126312113115151111101666----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200510503881040050388 บ้านหินตั้งโคกก่อง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ --1211312521511015114181201726----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200520504021040050402 บ้านสว่าง หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ --519114212181916171141566----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200530503811040050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี หินตั้งบ้านไผ่เจ้าปู่ 61341241643282412342362392362214128636136632139--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200540504681040050468 บ้านโกน้อย ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 717121163413151--1161195----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200550504691040050469 บ้านวังผือ-ขามป้อม ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7120119146322112117181181191966281201201683--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200560504701040050470 บ้านส้มป่อย ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 71121512431311112211312511611006----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200570504711040050471 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 215141113311111113191186----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200580504721040050472 บ้านหินฮาวลำวังชู ขามป้อมเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11--2132414131313171246----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200590504731040050473 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10122122154321214219212232231212912181161211553--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200600504741040050474 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 1312811715832412213412113812811676----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200610504781040050478 บ้านโนนสว่าง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง 31114183311161414131216----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200620504791040050479 บ้านวังม่วง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --1311813122211411111311611419061114181233--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200630504801040050480 บ้านโสกนาค วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --14151192716112161817146641111163--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200640504811040050481 บ้านห้วยโป่ง วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --111122113121412131156----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200650504821040050482 บ้านห้วยแร่ วังม่วงเปือยน้อยวังม่วง --201231432201211121161291121110691261131483--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200660504771040050477 บ้านวังหินเก่าค้อ สระแก้วเปือยน้อยวังม่วง 1111113391131101211131191856----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200670504751040050475 บ้านนาเสียวโคกสว่าง สระแก้วเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --------112151613141216----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200680504761040050476 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สระแก้วเปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย --------113151316141226----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200690506471040050647 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 15121133269436233224240250247223012----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200700506481040050648 บ้านโจด กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --811412221418112112112115173615118171403--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200710506501040050650 บ้านหนองขามบ่อหิน กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 11213163412111516161246----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200720506511040050651 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 415141133--5131212131155----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200730506521040050652 บ้านหนองม่วงหลุบคา กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 616113125310113111151111121626111191121423--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200740506531040050653 บ้านขุมดิน กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 51819122391101101101111121626----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200750506541040050654 บ้านเขวา กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา --311142114141215141206----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200760506551040050655 บ้านบัว กุดเค้ามัญจาคีรีเมืองมัญจา 11313173512171317151296----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200790506591040050659 กุดขอนแก่นท่าเกษม คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --114152513161716191366----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200800506601040050660 บ้านคำแคน คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --61911524131915118171466----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200810506611040050661 บ้านคำโซ่ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน 91311112339151511218113152621511183--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200820506621040050662 บ้านคำน้อย คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --111611729181718161111496----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200830506631040050663 บ้านคำปากดาว คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --21121142719191151141141686----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200840506641040050664 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --717114261614151131121466----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200850506651040050665 บ้านป่าดู่ คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --91411325161413151121356----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200860506661040050666 บ้านห้วยแล้ง คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --1116117271311415171141506----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200870506691040050669 บ้านหนองขามวิทยา คำแคนมัญจาคีรีคำแคน --214162516141315161296----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200880506821040050682 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 91618123311181151141121716768161161303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200890506831040050683 บ้านท่าสวรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --8131112131611311118171586----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200900506841040050684 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 9113110132310122171191231131946----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200910506851040050685 บ้านโนนเค็ง ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 8151171303121121111111221131816----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200920506861040050686 บ้านโนนตุ่นศึกษา ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200930506871040050687 บ้านไส้ไก่ ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 7151912135181811015161426----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200940506881040050688 บ้านหัวนา ท่าศาลามัญจาคีรีท่าศาลา 4110151193819171111101121576----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200950506701040050670 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 41611012035151316181111386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200960506711040050671 หนองบัวเย็น นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 1019191283818171101101101536----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200970506721040050672 เหล่าใหญ่วิทยา นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 81141111333517112113171101546----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200980506731040050673 สวัสดี นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 81191181453161201181191141261113623181201513--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400200990506581040050658 หัวห้วยหัวฝาย นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 313171133817181712181406----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201000506771040050677 บัวเหลือง นาข่ามัญจาคีรีนาข่า --8161142416141615181336----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201010506671040050667 บ้านขามป้อมดอนยูง นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 314131103317141412121226----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201020506681040050668 บ้านนาข่า นาข่ามัญจาคีรีนาข่า 513121103312161715121256216141123--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201030506781040050678 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) นางามมัญจาคีรีนาข่า --61117231----516151194----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201040506741040050674 บ้านโคกสูงพิทยาคาร นางามมัญจาคีรีนางาม --131141272101131121917191606----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201050506811040050681 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น นางามมัญจาคีรีนางาม 51717119311181615161111476----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201060506751040050675 บ้านแจ้งทัพม้า นางามมัญจาคีรีนางาม 51113193515161312161276----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201070506761040050676 บ้านนางาม นางามมัญจาคีรีนางาม 1011216128311111113113113161676----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201080506791040050679 บ้านเสาเล้าหินแตก นางามมัญจาคีรีนางาม --91711623191714113191456----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201090506801040050680 บ้านหนองสองห้อง นางามมัญจาคีรีนางาม --1311112421811211912412011811116----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201100506891040050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 11511011636171914151131446218161163--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201110506901040050690 บ้านนาฮี โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 21213173314121--2121135----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201120506911040050691 บ้านโนนคุต โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --512172715131314181306----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201130506921040050692 โนนสวางวิทยาสรรค์ โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --9111120215161111816191556----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201140506931040050693 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --212142114121513141196----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201150506941040050694 โพนเพ็กพัฒนวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก --6191152419151317151336----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201160506951040050695 หนองหญ้าปล้องวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 7151101223811111716191141656----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201170506961040050696 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 811411513731111012211712011819861018181263--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201180506971040050697 บ้านห้วยฮวก โพนเพ็กมัญจาคีรีโพนเพ็ก 414131113514171513111256----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201190506981040050698 บ้านกอกป่าผุวิทยา สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 7181712235112111151918150610191131323--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201200506991040050699 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 11113153--3121211121105----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201210507001040050700 ไตรมิตรศึกษา สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 31113173316171514191346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201220507011040050701 โนนเขวาประชารักษ์ สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 515161163213131516131226----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201230507021040050702 บ้านมูลตุ่น สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 4141511335131101313151296----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201240507031040050703 บ้านสวนหม่อน สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 615151163514181--5141265----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201250507041040050704 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 317121123111101101818171546----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201260506491040050649 บ้านวังแคน สวนหม่อนมัญจาคีรีสวนหม่อน 215141113313131112131156----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201270507051040050705 บ้านแจ้ง หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน ----1111113111213111116----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201280507061040050706 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 1611711314631111811111511411218165111161223--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201290507071040050707 บ้านโนนสำนัก หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน ---1---1412111211121126----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201300507081040050708 บ้านหนองแปน หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 13116117146319114117113191131856211161131503--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201310507091040050709 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 15114114143381131161121141241876101111121333--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201320507101040050710 บ้านหนองไห หนองแปนมัญจาคีรีหนองแปน 81101101283131171121121141161846----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201330501921040050192 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ กุดเพียขอมชนบทชนบท --23112135210191141101131101666----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201340501931040050193 บ้านกุดเพียขอมเหนือ กุดเพียขอมชนบทชนบท --------61211121----114----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201350501941040050194 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบทชนบท 611217125331413110181101386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201360501961040050196 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก กุดเพียขอมชนบทชนบท --12112124210191171141191131826----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201370502001040050200 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบทชนบท 231392432105545242254272374379336615----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201380502021040050202 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบทชนบท 111141131383141111101121101151726----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201390501951040050195 โนนพะยอมพิทยไพศาล โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --1411412821712111411712811911166201141251593--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201400501971040050197 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --916115215171618181121566----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201410501981040050198 บ้านห้วยไร่ โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --1018118210141214141101346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201430502061040050206 ร่มเย็นประชาสรรค์ โนนพะยอมชนบทโนนพะยอมวังแสง --61131192101816181131151606----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201440502071040050207 บ้านแท่น บ้านแท่นชนบทภูระงำ --4110114261911519110161556----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201450502081040050208 บ้านโนนแดงน้อย บ้านแท่นชนบทภูระงำ --5181132215141313191266----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201460502101040050210 สระแก้วโคกกลาง บ้านแท่นชนบทภูระงำ --419113261218171121111466----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201470502121040050212 บ้านหัวนากลาง บ้านแท่นชนบทภูระงำ --213152--3131815141235----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201480502131040050213 บ้านหันแฮด บ้านแท่นชนบทภูระงำ --31--3111--1111311175----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201490502091040050209 มาบตากล้าร่มเย็น ปอแดงชนบทภูระงำ --713110231619111161101456----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201500502111040050211 บ้านหนองไฮหนองแวง ปอแดงชนบทภูระงำ --2141626131811118151416----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201510502221040050222 บ้านปอแดง ปอแดงชนบทภูระงำ --121111232121101818117114169611113131273--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201520502141040050214 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 6191121273816112191141101596----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201530502151040050215 บ้านโนนข่า วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 811018126391917114111171576191291151633--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201540502161040050216 บ้านวังแสง วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --516111221618191141111506----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201550502171040050217 บ้านหูลิงโนนศิลา วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง --1511412929114161141111121666----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201560502181040050218 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 171111101383151211121111111241946----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201570502191040050219 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ วังแสงชนบทโนนพะยอมวังแสง 1119171273111101141151181101786----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201580501991040050199 ชุมชนโนนแสนสุข ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 101611913539111110116115117178671131101303--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201590502011040050201 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 9161311836110151419161406----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201600502031040050203 บ้านท่าม่วง ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 81611212635117191101121141676----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201610502041040050204 บ้านวังเวินกุดหล่ม ศรีบุญเรืองชนบทชนบท 41111111263914112118110111164671181141393--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201620502201040050220 บ้านโซ่งเหล่านาดี ห้วยแกชนบทภูระงำ --519114281131101131141101686----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201630502211040050221 บ้านทุ่มห้วย ห้วยแกชนบทภูระงำ --212142414161614151296----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201640502231040050223 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ห้วยแกชนบทภูระงำ --11115126210112115114111112174661121151333--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201650502241040050224 บ้านหนองสะแบงหนองโน ห้วยแกชนบทภูระงำ --81811624111517191101366----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201660502261040050226 บ้านเหล่าเหนือ ห้วยแกชนบทภูระงำ --21113211151916161111486----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201670502251040050225 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ปอแดงชนบทภูระงำ --812110271131711318161546----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201680510091040051009 ซับแดงซำไผ่ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 11110131243171171151161181141976----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201690510101040051010 บ้านซับบอนซับเจริญ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 5131811636111151415171386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201700510111040051011 นาจานซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 1319113135313115111110112117178681161121363--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201710510121040051012 บ้านนาตับเต่า ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --4161102416121416131256----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201720510151040051015 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 21811012037111181101181131676----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201730510071040051007 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาบ้านหนองไผ่ทอง"ซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 121111131363111101141171251141916----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201740510011040051001 บ้านโสกนาดี บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 1217131223121141141201131131866----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201750509961040050996 บ้านแก้งค้อ นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --514192713171514181346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201760509971040050997 บ้านนาแพงสงแดง นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --61711325171312161111346----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201770509981040050998 บ้านโนนงาม นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --211132515151512141266----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201780509991040050999 บ้านโนนทองวิทยาคม นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --315182315161212151236----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201790510001040051000 บ้านโนนสาวเอ้ นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ----11113131111111--95----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201800510021040051002 ดอนหมู นาแพงโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 618119133381191171151171131896171101101373--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201810510131040051013 โนนคูณอัมพวัน บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --311142312121114151176----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201820509951040050995 ชุมชนบ้านโคก บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 81121191393131191161121171171946----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201830510141040051014 บ้านหนองทุ่มวิทยา บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง --71611329161811216181496----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201840510161040051016 อุดมคงคาคีรีเขต บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2111--32114161213111176----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201850510031040051003 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 4111112127361911718113181616----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201860510041040051004 บ้านโพธิ์ไชย โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 81131131343617141418191386----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201870510081040051008 สามหมอโนนทัน โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 618112126371121111171171516961414171253--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201880510051040051005 บ้านมูลนาค โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 711018125315112120161161111806719181243--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201890510061040051006 บ้านหนองหญ้ารังกา โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย --614110241613113161131456----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201900510461040051046 บ้านโคกสำราญ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 71111171353161171271201151191114616171171403--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201910510471040051047 บ้านดงหนองเกี่ยว โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ --511211721017161816141416----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201920510481040051048 บ้านดอนปอแดง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 316161153415121616151286----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201930510491040051049 บ้านโนนพันชาติ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 21311163--31--512121124----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201940510501040051050 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 31412193214121617161276----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201950510511040051051 บ้านป่าม่วง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ ----------21--11----32----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201960510521040051052 บ้านเล็บเงือก โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 1017110127371101121191101816669161121273--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201970510531040051053 บ้านหนองมะเขือ โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 514131123112121215141166----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201980510541040051054 บ้านหนองหัวช้าง โคกสำราญบ้านแฮดโคกสำราญ 11--314241--2131--11104----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400201990510621040051062 บ้านโนนทัน โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 13141912638181141101131131666----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202000510641040051064 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 316161153141101315181131536----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202010510651040051065 บ้านหนองขามสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 11711612431311612212011411911046----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202020510661040051066 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 4131311032512712913113213511796----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202030510551040051055 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด 615161173512171813161316----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202040510601040051060 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด 161611013238191181191151271966----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202050510631040051063 บ้านวังหว้า บ้านแฮดบ้านแฮดพญาแฮด 414113121361121161512311617868171131283--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202060510671040051067 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดบ้านแฮดโนนสมบูรณ์ 10114113137311171131131201171816161151121433--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202070510611040051061 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด 9171111273121718191151141656----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202080510561040051056 ขามป้อมประชานุกูล หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด 213141931016171716141406----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202090510571040051057 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --9171162811517112161161646----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202100510581040051058 หนองแซงวิทยาคม หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด 8131121233111171121161818172615110141293--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
400202110510591040051059 บ้านหนองเต่า หนองแซงบ้านแฮดพญาแฮด --8131112517151719161396----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07