ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400201940510501040051050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
ชื่อ (อังกฤษ)padeangjangkanuan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน บ้านป่าแดง
ตำบลโคกสำราญ
อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
240997829462
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.20749159
Longitude
102.6761617
Tabe 3
Tab 5