ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพธิ์ไชย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400201860510041040051004
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพธิ์ไชย
ชื่อ (อังกฤษ)phochai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโพธิ์ไชย
ตำบลโพธิ์ไชย
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
450862259299
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.05995915
Longitude
102.4112075
Tabe 3
Tab 5