ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าม่วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400201600502031040050203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)THAMUANG
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน บ้านบ้านท่าม่วงน้อย
ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
18
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.1190982
Longitude
102.6029336
Tabe 3
Tab 5