ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแปน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400201300507081040050708
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแปน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongpean
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองแปน
ตำบลหนองแปน
อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
420803342716
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.17328515
Longitude
102.6498057
Tabe 3
Tab 5