ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200940506881040050688
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนา
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUANA SCHOOL
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหัวนาเหนือ
ตำบลท่าศาลา
อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
50
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.27483346
Longitude
102.636122
Tabe 3
Tab 5