ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคำแคน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200800506601040050660
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำแคน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kumkaen
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านคำแคนใต้
ตำบลคำแคน
อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
600874313808
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.90844429
Longitude
102.7541097
Tabe 3
Tab 5