ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองขามบ่อหิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200710506501040050650
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขามบ่อหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkamborhin
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองขาม
ตำบลกุดเค้า
อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
25
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.25917716
Longitude
102.4742688
Tabe 3
Tab 5