ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสระแก้วประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200680504761040050476
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระแก้วประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BARN SAKAEWPRACHASUN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านสระแก้ว
ตำบลสระแก้ว
อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40340
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
400862310304
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.8390406
Longitude
102.9083064
Tabe 3
Tab 5