ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังหินเก่าค้อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200660504771040050477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังหินเก่าค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Banwanghinkoakor
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านวังหิน
ตำบลสระแก้ว
อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40340
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
400844282741
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.86437111
Longitude
102.8939953
Tabe 3
Tab 5