ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโสกนาค
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200630504801040050480
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกนาค
ชื่อ (อังกฤษ)SOKNARK
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโสกนาค
ตำบลวังม่วง
อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40340
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
31
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.88615836
Longitude
102.7989274
Tabe 3
Tab 5