ข้อมูลสถานศึกษา
ไตรคามประชาพัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200600504741040050474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรคามประชาพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Trai Kham Pracha Pham Na
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านดอนนาโน
ตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40340
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
45062-3141197
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.85627524
Longitude
102.9112704
Tabe 3
Tab 5