ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองรูแข้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200420504141040050414
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองรูแข้
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongrukhae
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองูรูแข้
ตำบลภูเหล็ก
อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
180934494686
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.13570853
Longitude
102.8032009
Tabe 3
Tab 5