ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านภูเหล็ก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200400503831040050383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูเหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)banphulek
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนสวรรค์
ตำบลภูเหล็ก
อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
200860989049
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.11075983
Longitude
102.8371298
Tabe 3
Tab 5