ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200350504071040050407
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)bannongdodonpiasakhabandonpuey
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านดอนเปือย
ตำบลป่าปอ
อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
34
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.88436935
Longitude
102.783557
Tabe 3
Tab 5