ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองตับเต่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
400200340504051040050405
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตับเต่า
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtubtao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตับเต่า
ตำบลป่าปอ
อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
250804144353
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.94527042
Longitude
102.8174898
Tabe 3
Tab 5